top of page
innovatielab-geothermie-ondernemers-rcsg
DRAGLOW_1B (002).png

Drag reduction in geothermal & district heating systems to lower investment and operational costs

Dit project wordt uitgevoerd
met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

bottom of page